Tarcze w bogatych krajach Unii

Co kraj to obyczaj. Również w podejściu do udzielanych pomocy firmom, dotkniętych spadkiem obrotów spowodowanych pandemią. Międzynarodowe stowarzyszenie parków rozrywki IAAPA przygotowało zbiorcze zestawienie, programów pomocowych, jakich mogą spodziewać się, przedsiębiorcy operujący w naszym sektorze.
W wielu krajach, parki załapały się po prostu pod przepisy ogólne, obejmujące całą gospodarkę (bez względu na PKD).

Przykłady wspierających środków na rzecz parków rozrywki i atrakcji w Europie 

Holandia 

  • ustalenia NOW : Objęcie do 90% wynagrodzenia pracowników czasowo bezrobotnych z powodu przepisów dotyczących koronawirusa.
  • ustalenia TVL: Dodatek z tytułu kosztów stałych. Wsparcie od 750 do 90 000 euro, jeśli strata przedsiębiorstwa z powodu koronawirusa przekracza 30%.
  • ustalenia TOZO: Dla małych samozatrudnionych przedsiębiorców. Rząd uzupełnia ich dochód do 1050 euro, jeśli ucierpią z powodu przepisów dotyczących koronawirusa. 

Wielka Brytania 

Program utrzymania miejsc pracy Covid-19: elastyczny program, w ramach którego rząd będzie płacił do 80% wynagrodzenia pracownika do 2500 GBP miesięcznie, z opcją dla pracodawcy do „podwyższenia” wynagrodzenia do 100%. Program został przedłużony do 31 marca 2021 roku. 

Dofinansowanie z tytułu samozatrudnienia: dofinansowanie w ramach programu wsparcia dochodów z tytułu samozatrudnienia, została przedłużona i zapewnia krytyczne wsparcie osobom samozatrudnionym w postaci 2 kolejnych dotacji, z których każda jest dostępna na 3 miesiące od listopada 2020 r. do stycznia 2021 r. oraz od lutego 2021 r. do kwietnia 2021 r. 

Obniżenie podatku VAT: Podatek VAT został obniżony z 20% do 5%. Od 5 lipca 2020 r. do 12 stycznia 2021 r. Dla apartamentów dla gości, hoteli i kwater wakacyjnych oraz wstępów do niektórych atrakcji. 

Zwrot pożyczek: Program Bounce Back Loan Scheme (BBLS) umożliwia mniejszym firmom szybszy dostęp do finansowania podczas epidemii koronawirusa. 

Program nieprzerywania działalności dużych firm w związku z koronawirusem: Program CIBILS pomaga średnim i dużym przedsiębiorstwom uzyskać dostęp do pożyczek i innych rodzajów finansowania do 200 mln GBP. Rząd gwarantuje pożyczkodawcy 80% finansowania. Do programu można zgłaszać się do 31 stycznia 2021 r. 

Dofinansowanie z funduszu uznaniowego: Lokalnym władzom przyznano fundusze na wsparcie przedsiębiorstw zmuszonych do zamknięcia. 

Francja

Plan naprawczy dla turystyki (Maj 2020), obejmuje firmy turystyczne oraz kawiarnie, restauracje, hotele, imprezy i firmy z sektora sportowego: zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne będzie miało zastosowanie do VSE i MŚP w okresie zamknięcia lub bardzo małej aktywności, przynajmniej od marca do czerwca, na kwotę szacowaną na 2,2 mld euro. Władze lokalne mogłyby również obniżyć podatek turystyczny od zakwaterowania; oraz podatek od nieruchomości od przedsiębiorstw turystycznych. Czynsze należne od VSE i MŚP w sektorach hoteli, kawiarni, restauracji, turystyki oraz imprez kulturalnych i sportowych zostaną anulowane na czas zamknięcia administracyjnego. Były też plany odroczenia spłaty kredytu. 

Wsparcie pracowników (pierwszy lockdown): Firma wypłaca 70% wynagrodzenia brutto pracownika (84% wynagrodzenia netto). Pracownicy opłacani w SMIC będą nadal otrzymywać 100% swojego wynagrodzenia netto, 84% dla pozostałych. Władze publiczne zwracają przedsiębiorstwom do 4,5 SMIC w całości, w przeciwieństwie do 1 smic poprzednio, co oznacza, że pełna opłata jest ograniczona do dodatków obliczonych na podstawie części wynagrodzenia poniżej 4,5 smic, tj. 7,11 euro za godzinę lub 4849,16 euro ( wynagrodzenie netto) za cały miesiąc wolny od pracy. Poza tymi kwotami odszkodowania wypłacane pracownikom pozostaną w gestii pracodawców. 

Fundusz solidarnościowy dla firm, samozatrudnionych, przedsiębiorców (jesień 2020) dotyczy to przedsiębiorstw, których dotyczy środek zakazujący działalności publicznej (zamknięcie administracyjne), niezależnie od sektora ich działalności. Pomoc odpowiada kwocie odnotowanej utraty obrotów do limitu 333 euro za dzień zamknięcia (oraz w przypadku przedsiębiorstw zlokalizowanych w strefach ciszy nocnej, niezależnie od sektora działalności, które straciły ponad 50% obrotów). Firmy z branży turystycznej otrzymują pomoc w celu zrekompensowania utraty obrotów w wysokości do 10 000 euro. Prezydent Macron mówił niedawno o specjalnej pomocy w wysokości 20% obrotów w porównaniu do 2019 roku.

Istnieje również grant na zapobieganie COVID dotyczący środków ochrony indywidualnej dla MŚP. 

Anulowanie czynszów i opłat za zajmowanie domeny publicznej, ewentualne obniżenie podatku turystycznego i CFE przez władze lokalne. Uruchomienie pożyczki gwarantowanej przez państwo. 

Odroczenie terminu spłaty kredytu. Banki będą mogły wydłużać okresy zapadalności kredytów do 12 miesięcy (zamiast obecnie 6 miesięcy) małym i średnim przedsiębiorstwom z sektora. 

Przekazywanie podatków bezpośrednich.

Pięć ostatnich środków podlega zindywidualizowanej analizie uwzględniającej sytuację i trudności finansowe przedsiębiorstw. 

Niemcy 

Wsparcie kredytowe: poluzowane warunki udzielania kredytów na działalność gospodarczą dla istniejących firm i pożyczek na rozpoczęcie działalności dla przedsiębiorstw w wieku poniżej 5 lat, poprzez podniesienie poziomu zabezpieczenia kredytów operacyjnych (obecnie do 90%) i rozszerzenie tych instrumentów na duże przedsiębiorstwa z obrotami do 2 mld euro (poprzednio limit wynosił 500 mln euro). 

Wsparcie na zatrudnienie: minimalny stosunek liczby pracowników w firmie dotkniętej krótszym czasem pracy musi wynosić 10%; Pracownicy otrzymują 60% wynagrodzenia netto (67% dla pracowników z co najmniej 1 dzieckiem) utraconego podczas pracy krótkoterminowej (procentowy zakres ubezpieczenia zwiększany jest stopniowo począwszy od czwartego i siódmego miesiąca); Całkowity zwrot składek na ubezpieczenie społeczne; Częściowe lub całkowite zwolnienie z konieczności narastania ujemnego salda w godzinach pracy; Rekompensata za skrócenie czasu pracy dostępna również dla pracowników tymczasowych / agencyjnych. 

Czynsz najmu: umowa najmu nie może zostać rozwiązana z powodu braku zapłaty w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. (jeśli brak płatności wynika z COVID). Płatności nie są uchylane, ale zostaną dokonane później. 

VAT: w czerwcu rząd Niemiec zatwierdził tymczasową obniżkę podatku VAT. Główna stawka podatku od towarów i usług miała zostać obniżona do 16% z 19%, przez sześć miesięcy począwszy od 1 lipca, a obniżona stawka miała zastosowanie do artykułów spożywczych i niektórych innych artykułów codziennego użytku do 5% z 7%. Odpisy amortyzacyjne zostały zmniejszone w przypadku ruchomości, takich jak maszyny. 

Włochy 

Płatności VAT należne w marcu zostały zawieszone do końca maja dla firm działających w konkretnych branżach najbardziej dotkniętych COVID, takich jak turystyka. Takie zawieszenie będzie obowiązywać niezależnie od progu obrotów. 

Wsparcie w zakresie zatrudnienia: od 17 marca i przez dwa miesiące pracownicy turystyki sezonowej otrzymywaliby miesięczne wynagrodzenie w wysokości 600 euro. 

Hiszpania 

Zatrudnienie: środki ułatwiające czasowe zawieszenie umów lub skrócenie czasu pracy (uznano je za siłę wyższą). Firmy zatrudniające mniej niż 50 pracowników mogą być zwolnione z płacenia składek na ubezpieczenia społeczne osoby zatrudniające powyżej 50 pracowników były zwolnione do 75%. 

Dania 

Zwrot rocznej opłaty za przegląd atrakcji / pojazdów użytkowych w 2020 roku w wysokości ok. 3 mln €. 

Pożyczki dla przedsiębiorstw: pakiet 100 miliardów DKK (13 miliardów euro) na utrzymanie duńskich firm w działalności. Pakiet wsparcia dla pożyczek bankowych o wartości 25 mld euro. Gwarancje kredytów biznesowych. Termin płatności wydłużony o 4 miesiące (kwiecień, maj i czerwiec). 

Zatrudnienie: program tymczasowych wynagrodzeń dla pracowników, którzy mogą zostać zwolnieni. Firmy, które w innym przypadku byłyby zmuszone do redukcji personelu o co najmniej 30% lub więcej niż 50 pracowników, kwalifikują się do rekompensaty wynagrodzenia w ramach programu. Odszkodowania zostaną wypłacone pod warunkiem, że dany pracownik nie zostanie zwolniony. Firmy muszą również zobowiązać się, że nie będą zwalniać pracowników z powodów finansowych w okresie, w którym otrzymają wynagrodzenie. Rekompensata państwowa wyniesie 75% całkowitych kosztów wynagrodzeń pracowników, o których mowa, jednak maksymalnie 23 000 DKK na pracownika. W przypadku pracowników opłacanych godzinowo rekompensata może wynieść 90%, ale maksymalnie 26 000 DKK miesięcznie na pracownika zatrudnionego na pełen etat. Firmy mogły otrzymywać rekompensatę przez maksymalnie trzy miesiące, od 9 marca do 9 czerwca. 

Czynsze i inne wydatki biznesowe: w przypadku niektórych kosztów stałych oraz w przypadku każdej duńskiej firmy ze stratą na sprzedaży przekraczającą 40% w okresie od 9 marca do 9 września, firma może ubiegać się o pokrycie kosztów. Koszty stałe (na przykład czynsz, leasing maszyn lub narzędzi, odsetki od pożyczek i tym podobne) zwracano w następujący sposób 

80% zwrotu kosztów stałych, jeśli sprzedaż spadnie o ponad 80%; 

50% zwrotu kosztów stałych, jeśli sprzedaż spadnie między 60 – 80%; 

25% zwrotu kosztów stałych, jeśli sprzedaż spadnie między 40 – 60%; 

firmom, które do tej pory zakończyły działalność, czyli mają całkowitą utratę sprzedaży, zwrócono 100% kosztów stałych; 

zwrot jest płatny tylko wtedy, gdy koszty stałe przekraczają 25000 DKK, a maksymalny zwrot kosztów dla każdej firmy wymienionej w tej pozycji wynosi 60 mln DKK. 

Rusza budowa parku Majaland Warszawa
Ruszyła budowa nowego aquaparku we Wrocławiu

MAPY POLSKICH PARKÓW

KATALOG FIRM

Tylko sprawdzone firmy

OGŁOSZENIA

Kup i sprzedaj atrakcje

Czytaj też…
Menu