Tarcza 6.0 dla parków rozrywki

Ustawa zwana Tarczą 6.0 lub zamiennie PFR 2.0 – od nazwy państwowego funduszu odpowiedzialnego za dystrybucję środków finansowych jest ciągle procedowana. Po uwagach z senatu, w którym starano się m.in. o rozszerzenie katalogu PKD beneficjentów pomocy, akt prawny wrócił do sejmu. 

Chociaż nie znamy jeszcze jej ostatecznego kształtu, możemy już powoli szykować się na styczeń, kiedy to przepisy mają nabrać mocy prawnej, po zaakceptowaniu ich przez komisję europejską.

Co najważniejsze, PKD które są dominujące w większości podmiotów z branży, zostały uwzględnione w programie pomocowym.

Poniżej lista kilku kodów adekwatna do tematyki naszego portalu, która została objęta świadczeniami.

93.21.Z (działalność wesołych miasteczek)

93.29.A (działalność pokojów zagadek)

93.29.B (pozostała działalność rozrywkowa niesklasyfikowana)

93.29.Z (pozostała działalność rozrywkowa)

Tarcza skierowana jest do wszystkich wielkości firm, my jednak skupimy się na dwóch najbardziej popularnych wielkościach w kontekście firm w branży. 

Fundusz PFR

Mikro i małe firmy, będą mogły skorzystać z 18 lub 36 tysięcy złotych na jednego zatrudnionego pracownika. Maksymalnie 324 tysiące złotych. Jeśli otrzymaliśmy już PFR wiosenny, to wartość przyznanych na jedną osobę funduszy nie może przekroczyć 72 tysięcy złotych. Jest to jednorazowo wypłacana kwota. 

Wysokość wsparcia będzie też powiązana ze spadkiem obrotów od kwietnia do grudnia 2020 r. lub za listopad i grudzień 2020 w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku kalendarzowego. 

Tym razem, inaczej niż wiosną, przedsiębiorcy, których obroty spadną o conajmniej 30 proc., mają otrzymać pomoc bezzwrotną. Warunkiem będzie utrzymanie działalności do końca 2021 r.  Być może też, że rząd podaruje nam wiosenne PFRy i nie będziemy musieli oddawać nawet 25% z otrzymanych funduszy. 

Warunkiem umorzenia dofinansowania 2.0 ma być dodatkowo utrzymanie średniego zatrudnienia w 2021 r.  na poziomie z 2020 r.

Konieczne będzie rozliczenie nadwyżek po 31 października 2021 r. I przedstawienie rozliczenia straty netto. Pieniądze z tarczy nie będą też mogły być wykorzystane do opłacenia leasingów i kredytów. Tylko na działalność i pracowników. Umorzenie dotacji z Tarczy 1.0 będzie możliwe po złożeniu wniosku, ale nie wcześniej niż rok po otrzymaniu subwencji.

Postojowe

Kolejną pomocą mają być świadczenia postojowe. Tutaj lista PKD jest już krótsza i z naszej orbity wpadają tu jedynie 93.21.Z (działalność wesołych miasteczek). Ustawa ma wprowadzać jednorazowe świadczenie postojowe dla prowadzących działalność z tym przeważającym kodem PKD na dzień 30 września 2020 r. Żeby załapać się na to, trzeba uzyskać w listopadzie lub październiku conajmniej 40% spadek przychodów w odniesieniu do analogicznego okresu w roku poprzednim.

Zwolnienia z ZUS

Ustawa przewiduje też zwolnienie z z płatności na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od 1 listopada 2020 r. do 30 listopada 2020 r. Warunkiem znowu jest dominujący na 30 września 2020 r. kod PKD i  zgłoszenie do 30 czerwca podmiotu jako płatnika składek,

Tu lista kodów do otrzymania świadczenia jest dłuższa. Ale zwolnienie z opłat ma dotyczyć tylko miesiąca listopada. 

93.21.Z (działalność wesołych miasteczek)

93.29.A (działalność pokojów zagadek)

93.29.B (pozostała działalność rozrywkowa niesklasyfikowana)

93.29.Z (pozostała działalność rozrywkowa)

Dodatkowo mikro i małe firmy, operujące pod powyższymi PKD, w przypadku wykazania spadku obrotów o 40 procent w październiku i listopadzie, będą mogły ubiegać się o bezzwrotną mikro pożyczkę w wysokości 5.000zł. Ma ją przyznawać starosta z pieniędzy z funduszów pracy. 

Wnioski dotacyjne będzie można składać od stycznia 2021 r. Po zatwierdzeniu ustawy przez unię europejską. W związku z tym, że zbliża się właśnie czas płacenia listopadowych ZUSów, sugerowane jest napisanie wniosku o odroczenie płacenia składek w oczekiwaniu na ratyfikowanie Ustawy w styczniu.

 

ENADA Primavera 2021
Stempelki zamiast chryzantem

MAPY POLSKICH PARKÓW

KATALOG FIRM

Tylko sprawdzone firmy

OGŁOSZENIA

Kup i sprzedaj atrakcje

Czytaj też…

Menu