Ogólne:
Poniżej prezentujemy zasady i warunki korzystania z Serwisu parkmag.pl

Korzystając z serwisu akceptujesz te zasady. Jeśli się z nimi nie zgadzasz, poprostu opuść tą stronę.

Administratorem i właścicielem serwisu jest firma Park Rodzinny Piotr Wiecha, ul. Słowackiego 16,
40-094 Katowice, NIP: 954-237-14-30.

Użytkownikiem serwisu może być zarówno osoba dorosła jak i małoletnia i/lub nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych. Z serwisu mogą korzystać osoby nie mające stałego miejsca zamieszkania na terenie Polski.

Niektóre funkcje serwisu są dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Do tych funkcji należą możliwość zobaczenia ceny za jakie oferowane są do sprzedaży urządzenia i usługi prezentowane w serwisie oraz możliwość dodawania komentarzy pod wiadomościami. Nie można zobaczyć cen ani dodawać komentarzy jeśli nie jest się zalogowanym.

Serwis nie wymusza podawania danych osobowych, aby móc korzystać z jego zasobów. Dane te można uzupełnić dodatkowo i dobrowolnie w panelu użytkownika. Warunki przetrzymywania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności serwisu. Do zalogowania potrzebny jest jedynie wymyślony przez Użytkownika login i podanie adresu emailowego. Hasło zostanie wygenerowane automatycznie i wysłane na podanego maila.

Zabronione jest publikowanie komentarzy obraźliwych, szkalujących i zawierających nieprawdę. Serwis nie wyraża też zgody na używanie słów powszechnie uważanych za wulgarne. Każdy Użytkownik łamiący jedną z powyższych reguł może zostać w każdej chwili usunięty z serwisu bez możliwości ponownego zarejestrowania się w nim.

Podstawową działalnością serwisu jest publikowanie wiadomości ze świata parków rozrywki i pokrewnych.

Dział ogłoszeń nie jest sklepem internetowym, a prezentowane w nim ogłoszenia są umieszczane na życzenie Użytkownika po nadesłaniu ich do serwisu parkmag.pl

Tekst, zdjęcia i tytuł ogłoszenia mogą być nadane za pomocą formularza dostępnego po kliknięciu w button „Dodaj ogłoszenie“. Mogą też być nadsyłane mailem lub pocztą na adres redakcji. Ogłoszeni przechodzą weryfikację administratora serwisu i ich ostateczny kształt, a w szczególności treść mogą być przez administratora modyfikowane.

Kontakt do nadającego ogłoszenie przesłany jest tylko do wiadomości redakcji Parkmag.pl . Kontakt do zamieszczającego ogłoszenie nie będzie podany przy ogłoszeniu, może natomiast być podawany potencjalnym klientom.

Portal w niektórych przypadkach może warunkować udostepnienie ogłoszenia na parkmag.pl ustaleniem z zamieszczającym ogłoszenie wysokości prowizji, którą w przypadku skontaktowania sprzedającego i kupującego, będzie egzekwował od zainteresowanej strony. Wypełnienie i wysłanie formularza, a także zamieszczene ogłoszenia nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy na pośrednictwo, ani wystąpieniem jakichkolwiek roszczeń wobec stron wzajemnie. Umowy pośrednictwa będą zawierane odrębnie.

Użytkownik serwisu zobowiązuje się nie wykorzystać Serwisu w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem lub działać na szkodę innych. Użytkownik, bierze też odpowiedzialność za swoje działania.

Serwis zbiera dane o użytkowniku za pomocą Cookies, tzw. ciasteczek. Korzystanie z serwisu jest możliwe tylko poprzez wyrażenie zgody na korzystanie z nich.

Serwis wysyła nieperiodycznie wiadomości zarejestrowanym użytkownikom. Jeżeli zapisałeś się na Newsletter w Serwisie Parkmag.pl, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, wykorzystamy Twoje dane w celu wysłania Ci Newslettera.

Możesz otrzymywać od nas czasami wiadomości komercyjne od naszych partnerów.

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. W przypadku naruszenia Polityki Prywatności Serwisu, naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian w niniejszej Regulaminu i Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowego Regulaminu i Polityki Prywatności w Serwisie Parkmag.pl.
Serwis Parkmag.pl nie jest odpowiedzialny za zawartość żadnej ze stron innych podmiotów, których informacje widnieją na stronach Serwisu lub/i do których to stron umieszczono linki w Serwisie.

Serwis nie bierze odpowiedzialności za zamieszczone jak i przesłane reklamy. Użytkownik powinien być ostrożny odpowiadając na reklamę bądź opłacając reklamowany produkt lub usługę.

Reklamacje

  1. Reklamacji można dokonywać mailowo na adres krystian@parkmag.pl w terminie 14 dni od dnia wykupienia ogłoszenia w serwisie Parkmag.pl.

Kontakt:
Firma zbierająca dane: Park Rodzinny Piotr Wiecha, ul. Słowackiego 16, 40-094 Katowice, Polska. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Regulaminu i Polityki Prywatności jak i samego Serwisu prosimy o kontakt z Administratorem pod adresem: redakcja@parkmag.pl

Korzystając z Serwisu Użytkownik akceptuje powyższe reguły.

Menu