Festyn Ludowy jako fakt gospodarczy w Niemczech

Poważny tytuł zwiastuje poważny artykuł. I tak jest faktycznie. Zapraszam do zapoznania się z raportem DSB na temat niemieckich festynów. Lektura wbrew pozorom wielce interesująca.

Niemiecki Związek Wystawców (DSB) reprezentuje okolo 90% zrzeszonych wystawców czyli circa. 4600 przedsiębiorstw (w sumie 5000 ) w tej branży, które obsługują w ciągu roku 14 tys. festynów w kraju.

 

Z jego inicjatywy i z pomocą Ministerstwa Gospodarki i Technologi Narodowej, przeprowadzono tzw.„Studium rynkowe”.
W ramach „ Studium rynkowego o znaczeniu faktu gospodarczego – festyny ludowe – dotyczących przedsiębiorstw średnich przemysłu turystycznego w Niemczech i jego następstw na wzrost efektywności przedsiębiorstw średnich branży wystawienniczej” – zostały zbadane efekty socjalno-ekonomiczne festynów ludowych, na bazie najnowszych ankiet i analiz przeprowadzanych w przeszłości badań, na ten temat.

Podstawą analiz były ankiety osób ( 1204 ) odwiedzających festyny w Bonn, Herne, Oldenburg i Stuttgart. 151 wystawców na czterech największych festynach w Niemczech oraz czterdziestu ekspertów z zarządów miast, przedsiębiorstw: transportowych i hotelarskich oraz browarów i innych organizacji i zakładów, których działalność dotyczy i ma wpływ na festyny.
Festyn ludowy– magnes dla zwiedzających

– W 2002 r. zwiedziło je 178 mln osób, oprócz Jarmarków Bożonarodzeniowych. – Zwiedziło je 63% obywateli, co odpowiada 51,7 mln. osób, a to oznacza, że zwiedzają festyny 3,2 razy w roku.

22,4 Euro – tyle na festynie zostawia średnio Niemiec

– Jest to największa liczba zwiedzajacych, bo np: pływalnie i kąpieliska zwiedza 160 mln., kina 149 mln., muzea 95,3 mln., kina multipleksowe 34,4 mln,. teatry 33,8 mln., wystawy 18 mln., pływalnie termo- przygodowe 16,4 mln., mecze piłkarskie 9,3 mln., koncerty muzyczne 2,5 mln., festiwale 1,5 mln.

Średni czas przebywania wynosi około 3 godz.

Najczęściej używanym środkiem komunikacyjnym na przyjazdy i odjazdy jest samochód osobowy- 47%. Z komunikacji miejskiej korzysta 25%. 20% to piesi i rowerzyści. Przeciętna wieku zwiedzających jest niższa od przeciętnej całego społeczeństwa. Pracownicy i urzędnicy są największą odwiedzającą grupą zawodową, następnie; uczniowie, praktykanci i studenci. Mieszkańcy południowej części Niemiec, odwiedzają festyny częściej niż północnej. Młodzież odwiedza imprezy częściej niż renciści lub osoby na stanowiskach. 86% przychodzi w towarzystwie. 82% przyjeżdza spoza terenu, z powodu festynu, a odpowiednio 10,7% kończy pobyt w restauracji lub zakupami.

Janek w akcji

Gospodarcze znaczenie festynów

Jest ono bardzo wysokie i ich gospodarcze efekty są różnorodne. Zwiedzający wydają na jedne odwiedziny 22,4 € na osobę, co daje ogólny dochód 3,92 mld € w skali rocznej.

  • Wydatki zwiedzających w liczbach: na festyn
  • 14,34 €, samochód osobowy
  • 2,47 €, komunikacja kolejowa i autobusowa
  • 1,48 €, transport lokalny
  • 0,58 €, parkowanie
  • 0,45 €, rozrywka-sport
  • 0,69 €, zakupy poza festynem
  • 1,45 € i gastronomia
  • 0,45 €, noclegi

Dla porównania; wydatki na teatr, kino, pływalnie, koncerty i musicale są w sumie takie same. Z wydatków odwiedzających festyny wynika, że dochody netto regionu wynoszą 3,4 mld €. Pierwszy stopień dochodu,1,8 mld €, przypada na zyski i wynagrodzenia, z tego na wystawców 0,85 mld € , a 0,95mld € na inne branże poza terenem festynu ( gastronomia, handel detaliczny, hotele, transport. Festyny przyczyniają się w 0,126% do dochodu narodowego.

63% obywateli Niemiec odwiedza festyny

W wysokim stopniu profitują również finanse komunalne.

Dochody z opłat za plac siegają 69 mln € rocznie, a dalsze 85 mln € z podatków od wynagrodzeń oraz dochodów przemysłowych, które nie powstałyby bez festynów. Stwierdza się że dochód podatkowy wynosi 0,50 € od osoby zwiedzającej.

Podział dochodów brutto inicjowanych przez festyny poza jego obszarem przedstawiają się następująco: lokalny handel detaliczny- 470 mln €, przemysł transportowy- 424 mln , gospodarka sa- mochodowa- 420 mln, rozrywka i turystyka- 240 mln, pozostała gospodarka lokalna- 101 mln, pomoc pracownicza- 50 mln, opłaty placowe- 42 mln, podatki- 85 mln.

 

Turystyczne znaczenie festynów

– Jednodniowi wycieczkowicze stanowią 39,3% gości. W tym goście noclegów- 3,9%.

Reszta odwiedząjacych mieszka w miejscu imprez. Oddziaływanie pozaregionalne zależy od wielkości festynu. Udział gości zagranicznych wynosi niespełna 1% ale na Oktoberfest już 10%. Z 1.8 mld € dochodu inicjowanego przez festyny, 1,25 mld – ( 69% ) przypada na turystykę ( jednodniowi wycieczkowicze i goście noclegowi ).

Na festyny przypada 67 mln wycieczek jednodniowych, a biorąc pod uwagę miasta powyżej 100 tys. mieszkańców i wynikające z tego wycieczki do ćentrum miast lub innych jego części zwiększa je do 102 mln. Jest to 4,6% udziału w w przeciętnie 239 km.

W wycieczkach jednodniowych w Niemczech. – Wycieczkowicze jednodniowi przeznaczają na przyjazd i odjazd 45 min i pokonują przeciętnie 36,1 km, przyczyniają się w wysokości 1,9 mld € do obrotów na festynach ( bez kosztów przyjazdów i odjazdów autem ). Wynosi to 4,5% obrotu turystyki dziennej ogólnie.

Wydają przeciętnie 30 € ( karuzele, gastronomia i inne ). – Dochód narodowy z dziennych podróży na festyny wynosi 1 mld €. – Z okazji festynów zamawia się 17,3 mln noclegów, co stanowi 3,1% wszystkich noclegów w Niemczech. – 90% gości festynowych nocuje u krewnych i znajomych i dojeżdzają. Obroty od noclegów gości festynowych ( bez kosztów przyjazdu i odjazdu autem ) sięgają 358 mln €, i odpowiadają 1,1% obrotów turystyki noclegowej w Niemczech. Dochód narodowy z tego wynosi 241 mln €. Oblicza się że potencjał z turystyki dziennej i noclegowej nie został jeszcze należycie wykorzystany.

ródła: Niemiecki Związek Wystawców – referat prasowy.

Artykuł z Interplay nr. 2/2010. Autor Jan Kazimierski

Jarmarki Bożonarodzeniowe w Niemczech
Esplanada Coaster

MAPY POLSKICH PARKÓW

KATALOG FIRM

Tylko sprawdzone firmy

OGŁOSZENIA

Kup i sprzedaj atrakcje

Czytaj też…

Menu