Compagnie des Alpes i ich plan działania w kryzysie.

Compagnie des Alpes opublikowała dane dotyczące sprzedaży w sezonie 2019/2020 oraz swój plan dostosowania kosztów w odpowiedzi na pandemię koronawirusa.

Compagnie des Alpes to francuska spółka posiadająca i zarządzająca ośrodkami narciarskimi, muzeami interaktywnymi i parkami rozrywki. W portfolio marek grupy znajduje się m.in. Parc Astérix, Walibi, Futuroscope, Muzeum Grévin, a od niedawna także austryjacki Family Park położony nad jeziorem Nezyderskim.

Sprzedaż dla parków rozrywki zarządzanych przez Compagnie des Alpes wzrosła o 7,2% w pierwszych sześciu miesiącach roku obrotowego 2019/2020 w porównaniu z tym samym okresem w roku 2018/2019. Wynika to częściowo z faktu, że w marcu 2019 roku spółka nabyła Familypark, wiodący park rozrywki w Austrii.

Trudny rok do przodu

Wszystkie parki rozrywki należące do Compagnie des Alpes są obecnie zamknięte z powodu pandemii koronawirusa. Będą one ponownie otwierane zgodnie z zaleceniami władz publicznych… i zgodnie z preferowanymi scenariuszami dotyczącymi zakończenia okresu kwarantanny.

Ponieważ parki firmy znajdują się w całej Europie, może minąć trochę czasu, zanim wszystkie będą mogły się otworzyć, ponieważ każdy kraj jest dotknięty pandemią o innej skali. W jednym z oświadczeń firma stwierdziła, że jej “najwyższym priorytetem pozostaje zapewnienie zdrowia pracowników, klientów“.

Plan dostosowania kosztów

Biorąc pod uwagę tę przyszłą niepewność, Compagnie des Alpes podjęła kilka kroków w celu optymalizacji kosztów. Spółka uważa, że jest zbyt wcześnie, aby oszacować wpływ wirusa na jej wyniki w obecnym sezonie. Anulowane zostały także cele dotyczące EBITDA na rok 2019/2020.

Spośród 5.000 pracowników Compagnie des Alpes, około 60% to pracownicy sezonowi. Letnie zatrudnienie będzie teraz zależne od dat ponownego otwarcia, a praca w niepełnym wymiarze godzin obejmie 90% pracowników. Zapewnione zostanie utrzymanie, konserwacja i bezpieczeństwo atrakcji.

Compagnie des Alpes planuje również zmniejszenie lub odroczenie kosztów operacyjnych innymi metodami, takimi jak zmniejszenie kosztów energii.

Prezes i dyrektor generalny obniżył swoje stałe wynagrodzenie o 20%. Członkowie Komitetu Wykonawczego i kierownicy obiektów obniżyli swoje wynagrodzenie o 10-15%.

Inwestycje – przerwane czy kontynuowane?

W celu ochrony swojej sytuacji finansowej Compagnie des Alpes ogranicza przyszłe plany inwestycyjne. Jednakże, dotyczy to głównie inwestycji w ośrodkach narciarskich spółki.

Inwestycje w parkach rozrywki zostały rozpoczęte jeszcze przed pandemią i nie będą przerywane. Chodzi tutaj głównie o budowę trzeciego hotelu w Parc Asterix oraz atrakcji w Futuroscope i Bellewaerde.

Park rozrywki M&D w Szkocji wchodzi w stan upadłości
Bohuš Hlavaty nie jest już prezesem TMR

MAPY POLSKICH PARKÓW

KATALOG FIRM

Tylko sprawdzone firmy

OGŁOSZENIA

Kup i sprzedaj atrakcje

Czytaj też…
Najnowsze na ParkMag.pl
Menu