Są wyniki badań ekspertów. W Loopy’s World jest bezpiecznie.

Po przeprowadzeniu drobiazgowych kontroli bezpieczeństwa eksperci orzekli, że Rodzinne Centrum Rozrywki Loopy’s World nie stwarza zagrożenia i może zostać ponownie otwarte. Zarząd parku wyznaczył datę otwarcia na 7 czerwca.

Centrum zostało zamknięte 16 maja w związku z wysunięciem się zaczepów jednej z platform, wskutek czego poszkodowane zostały 2 dorosłe osoby. Przez ponad dwa tygodnie prowadzono szczegółowe testy i badania mające na celu potwierdzenie przyczyny zajścia oraz zweryfikowanie bezpieczeństwa konstrukcji. Za szereg niezależnych od siebie testów odpowiedzialni byli szwedzko-brytyjska firma SPI Global Play (producent) oraz Centrum Kontroli Placów Zabaw z Warszawy, z dodatkowym udziałem indywidualnych specjalistów.

Testy nie wykazały żadnych nieprawidłowości.

Według zapewnień i założeń producenta, konstrukcja może utrzymać ciężar 1106 dzieci.

Wewnętrzne regulacje Loopy’s World zakładają jednak limit maksymalnie 600 osób na terenie obiektu, zatem wytrzymałość konstrukcji eksploatowana jest w niecałych 55%. Jak podkreśla Mikael Wettergen z SPI Global Play, wszystkie materiały użyte do konstrukcji są zgodne z normami PN-EN1176.

Pomimo bezbłędnych wyników testów, zarząd Centrum Loopy’s World zadecydowała o dodatkowym rozwieszeniu siatek zabezpieczających, gdyż, co akcentuje prezes Mikołaj Jędrzejkowski, bezpieczeństwo gości jest sprawą nadrzędną i kluczową.